Οι εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων ανά Συνδυασμό

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών καθορίζονται ανάλογα με τους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού το 2011 -που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος.

Στο Νομό μας, σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τα ανώτατα όρια δαπάνης ανά υποψήψιο και Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με τον πληθυσμό, καθορίζονται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς:

  •  Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου: Πληθυσμός 13.237 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο δαπάνης ανά υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων: Πληθυσμός 3.677 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο δαπάνης ανά υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς: Πληθυσμός 5.745 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Ομαλών: Πληθυσμός 840 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Παλικής: Πληθυσμός 7.098 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Σάμης: Πληθυσμός 2.341 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Ερίσου: Πληθυσμός 1.472 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.
  •  Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων: Πληθυσμός 1.391 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

  •  Δήμος Ιθάκης: Πληθυσμός 3.231 (συντελεστής 1,5) Ανώτατο όριο/υποψήφιο 1.500 Ε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στους τρεις Νέους Δήμους στην Κεφαλονιά και σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η πληθυσμιακή τους δυναμική είναι:

Δήμος Αργοστολίου (Αργοστόλι, Ελειός-Πρόννοι, Λειβαθώς, Ομαλά): 23.499 κάτοικοι.

Δήμος Ληξουρίου (Παλική): 7.098 κάτοικοι.

Δήμος Σάμης (Σάμη, Ερισος, Πύλαρος): 5.204 κάτοικοι.