Οι κενές θέσεις Φαρμακείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στα σάιτ της ΠΙΝ και στη Διαύγεια

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΣ57ΛΕ-ΨΕ6 οι κενές θέσεις φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά την 31.12.2017.

n Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως (Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Μομφεράτου 30 στο Αργοστόλι) ή από εκπρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη, σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2018.

  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε ημέρα αργίας, πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα.
  •  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, πέραν του ωραρίου εργασίας, (μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26713-62703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ