Οι κοινόχρηστοι χώροι στο Δήμο Ιθάκης

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2019 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης κ είναι μόνο μέχρι 30/03/2019.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
  3. Δημοτική Ενημερότητα μη χρέους προς τον Δήμο Ιθάκης.
  4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 30 Μαρτίου 2019 στον Δήμο Ιθάκης υπεύθυνοι υπάλληλοι:

Βλασσόπουλος Ιωάννης και Θωμά Ιωάννα τηλ:2674032795

Ο αντιδήμαρχος

Γεράσιμος Λ. Βερώνης