Οι λειτουργίες των καταστημάτων τις Κυριακές

Π. Δρακουλόγκωνας

Από το Γραφείο αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4472/2017, «Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49 : Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα».

Συνεπώς η αριθμ. Πρωτ.: 4202/1023/31.01.2017 Απόφασή μας, αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένει σε ισχύ και καταλαμβάνει περαιτέρω όλα τα εμπορικά καταστήματα, ήτοι:

  •  Oσα έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού άνω των 250 τ.μ.,
  •  Oσα υπάγονται σε περιπτώσεις δικαιόχρησης,
  •  Oσα λειτουργούν με συμφωνίες τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος».

Ο αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ