Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιθάκης για τα έτη 2019-2020

Δ. Στανίτσας

Ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίστας (φωτό) ανακοίνωσε πρόσφατα τους αντιδημάρχους της νέας Δημοτικής Αρχής, για τα έτη 2019-2020, οι οποίοι θα είναι:

Γεράσιμος Λ. Βερώνης: Αναπληρωτήw δημάρχου-αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Καταστημάτων.

Λουκάς Αναγνωστάτος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Ιωάννης Τρέλλης: Αντιδήμαρχος Υδρευσης-Παιδείας-Αθλητισμού.

Εντεταλμένος σύμβουλος δημάρχου ορίστηκε ο Νικόλαος Ραδίτσας.

Ο κ. Στανίστας για τις θέσεις του Προεδρείου του Δ.Σ. για τα έτη 2019-2020-2021 θα προτείνει στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου τους εξής:

Πρόεδρος: Στέφανος Φιαμπόλης.

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μαρμάρης.

Γραμματέας: Ανδρέας Τύπας.