Οι νέοι μειωμένοι ναύλοι της Levant Ferries

Η Levante Ferries Group ενημερώνει ότι, με την εφαρμογή της σχετικής τροπολογίας για τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, από 24% σε 13%, οι νέοι μειωμένοι ναύλοι στις δρομολογιακές γραμμές που εξυπηρετεί η εταιρεία διαμορφώνονται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Γραμμή Προηγούμενος ναύλος

(ανά επιβάτη)

Νέος ναύλος

(ανά επιβάτη)

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10,40 € 9,50 €
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ 11,50 € 10,50 €
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΙΘΑΚΗ 15,10 € 13,80 €
ΠΟΡΟΣ – ΙΘΑΚΗ 8,50 € 7,75 €

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.levanteferries.com ή να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα: 

Κυλλήνη 26230 92200 και 26230 92080

Πόρος 26740 72450

Αργοστόλι 26710 25500

Πάτρα 2610 240000

Ιθάκη 26740 33453

Κεντρικές κρατήσεις 210 9499400