Οι Υπηρεσίες στο Δήμο Ληξουρίου

Από το Δήμο Ληξουρίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με την αριθ. 185/1916/ 18-3-2020 απόφαση Δημάρχου και στα πλαίσια των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 και 64/14-3-2020 Τ.Α)

Αναστέλλεται έως και 31/03/2020 η αυτοπρόσωπη παρουσία κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του  Δήμου Ληξουρίου με εξαίρεση εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραφείο Δημάρχου – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2671094288

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών: 2671360905

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: 2671092999

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ: 26710939 00

Υπηρεσίες Δημοτολογίου – Καθαριότητας: 2671091 018

ΦΑΞ ΔΗΜΟΥ: 2671360 917

ΦΑΞ ΚΕΠ: 2671092636

Email Δήμου Ληξουρίου: dimoslixouriou@gmail.com

Email ΚΕΠ: kep0551@ kep.gov.gr                                                    

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ληξουρίου