Οι φοιτητές του Ιόνιου Πανεπιστημίου στον Σταμούλη

Στις 10/5 στην Φάλαρη, είχαμε την χαρά, να επισκεφθούν την κτηνοτροφική μονάδα βοοειδών και το σφαγείο S173, οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα εκπαιδευτικά πλαίσια του μαθήματος της καθηγήτριας τους κ. Μήλα Σωτηρίας.

(Σταμούλης Κρεοπαντοπωλείο F/Β)