Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου

Ο Μάρτιος, αν και παραδοσιακά δεν θεωρείται μήνας σημαντικών εισπράξεων, για το Δημόσιο, κρύβει σημαντικές φόρο-υποχρεώσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις. Φυσικά, εκτός από τα σημαντικά ραντεβού για τον μήνα Μάρτιο όπως παρατίθενται παρακάτω, υπάρχουν οι μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων στην εφορία και τις τράπεζες.

15 Μαρτίου 2017: Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή-φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

17 Μαρτίου 2017: – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ ΙΚΑ-ΑΠΔ – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων-Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. ΙΚΑ-ΑΠΔ

20 Μαρτίου 2017: – Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν.- Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα – Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

31 Μαρτίου 2017: Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών περιόδου 2016

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.