Οι ώρες τηλεφωνημάτων στον Πρόεδρο

⦿ Πολλοί συμπολίτες μας τηλεφωνούν στον «Η» να μάθουν πότε συνεδριάζει η παρέα του Προέδρου στο PREMIER και αν μπορούν να πάρουν μέρος.

⦿ Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια απάντηση, μπορούν όμως οι πολίτες να τηλεφωνήσουν στον Πρόεδρο, όπως γίνεται.

⦿ Τα τηλεφωνήματα πάντως πρέπει να γίνονται μέχρι τις 8 μ.μ., καθ’ ότι τα χρόνια περνάνε και ο Πρόεδρος αναπαύεται νωρίς.

⦿ Μόνον ο εκδότης του «Η» μπορεί να του τηλεφωνεί μέχρι τις 9 μ.μ. κι’ εφόσον συμβαίνει κάτι έκτακτο!

Ιβαν