Οκέι οι άδειες των αθλητικών Κέντρων

Εγκρίθηκαν χθες από τον ασκώντα καθήκοντα γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Διονύση Παναγιωτόπουλο, οι άδειες λειτουργίας του Ενωσιακού Αθλητικού Κέντρου ΕΠΣ Κεφαλληνίας και του Γηπέδου στο Βαθύ Ιθάκης, σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο ΕΠΣ Κεφαλληνίας: H άδεια λειτουργίας έχει ισχύ για δύο έτη και αφορά την λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου και του γηπέδου 5Χ5, για την διενέργεια αγώνων ποδοσφαίρου και των αγώνων ποδοσφαίρου 5Χ5, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη από τη χορήγηση της άδειας υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι υπάρχουσες συνθήκες στο Αθλητικό Κέντρο και οι ομάδες που θα αγωνιστούν δεν έχουν ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία.

Γήπεδο Βαθέως Ιθάκης: H άδεια λειτουργίας έχει ισχύ για ένα έτος για την διενέργεια αγώνων ποδοσφαίρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει χρήση των κερκίδων, έως την αποκατάστασή τους.