Ολοκληρωμένο Κινητό Εργαστήριο ελέγχου γάλακτος

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Κινητού Εργαστηρίου ελέγχου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρέλαβε αυτοκινήτου τύπου van στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A – Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και συγκεκριμένα του έργου με τίτλο: “Ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων μέσω των Κινητών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας – MobiLab”.

Οι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, ο Μητροπολιτικός Δήμος του Μπάρι και συντονιστής το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για τη μεταφορά της έρευνας και της τεχνολογίας το οποίο θα υποστηρίζει και ενισχύει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα συστήματα παραγωγής τους μέσα από την τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων και τη διαρκή ενημέρωση των παραγωγών σε νέες καινοτόμες διαδικασίες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.