Ολοκληρώνεται το έργο της Γέφυρας του Χάρακα, λέει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενα μεγάλο έργο, κυρίως ως προς τη σημασία του για την οικονομία της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς βρίσκεται πλέον στην τελευταία φάση υλοποίησής του.

Με τη μεταφορά και συναρμολόγηση επί τόπου της μεταλλικής γέφυρας, το έργο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο “Λειτουργική αποκατάσταση – ασφάλεια της υπ. αριθμ. 25 Επαρχιακής οδού (περιοχή Χάρακα)”, ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Παρά την καθυστέρηση έναρξης του έργου, με ευθύνη της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατάφερε να βγάλει το έργο από την στασιμότητα και το τέλμα και να το αποδώσει σύντομα στους πολίτες προς χρήση.

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, εξαιτίας των τραπεζικών περιορισμών στην απρόσκοπτη ανταπόκριση του αναδόχου, παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν σε τεχνικό επίπεδο, λόγω της φύσης και της θέσης του έργου, εντούτοις ο σταθερός προσανατολισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου, του αντιπεριφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων της ΠΕ Κεφαλονιάς καθώς και των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του έργου, οδήγησε στην επιτυχή έκβασή του.

Η διετής και πλέον δοκιμασία των συμπολιτών μας στη Βόρεια Κεφαλονιά και ιδιαίτερα στην περιοχή της Άσσου λαμβάνει τέλος.

Η Περιφερειακή Αρχή θα συνεχίσει και στο μέλλον να εργάζεται με αποκλειστικό γνώμονα την αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών έργων υποδομής, αναπτυξιακού χαρακτήρα.