Ομιλία Γιώργου Καμίνη στο Δ.Σ. της ΠΕΔΙΝ

To ΔΣ της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) συνεδριάζει σήμερα και ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13) στην Κέρκυρα.

Στη συνεδρίαση θα συμμετέχει και ο κ. Γιώργος Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων, μέλος Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΕΔΕ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο οποίος θα εισηγηθεί το θέμα: “Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.
 2. Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εισηγητής: Γιώργος Καμίνης Δήμαρχος Αθηναίων, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΕΔΕ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
 3. α) Ολοκλήρωση Α’ Φάσης του έργου «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

β) Υλοποίηση σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’  Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού-Πιλοτική λειτουργία.»

γ) Συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων δημοτικού φωτισμού μικρών νησιών»

δ) Έκδοση Λευκώματος ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Ενημέρωση για το νέο σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΕΔ-ΙΝ.

β) Απολογισμός πάγιας προκαταβολής 2018

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και   Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Συνεργασία ΠΕΔ-ΙΝ, Δήμου Λευκάδας και Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας για την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας. Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 2. Εισηγήσεις για την έγκριση Πρακτικών:

α) Επιτροπής Αξιολόγησης – Παραλαβής Έργου Συντήρησης και Αναβάθμισης Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ.

β) Επιτροπής Αξιολόγησης Έργου CRAFT LAB στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

γ) Επιτροπής Αξιολόγησης Έργου 4PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και  Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. α) Ενημέρωση και εισηγήσεις για έγκριση τευχών δημοπράτησης: Έργου CRAFT LAB

β) Ενημέρωση και εισηγήσεις για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και δράσεων: Έργου 4PLUS

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Ενημέρωση σχετικά με:

α) Έργο “CULTURALION”, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων, Πρόσκληση ΙΟΝ49

β) Έργο SaveMedCoasts, DG-ECHO-Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

γ) Έργο ΟΤΡΙΟΝΣ, Πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

δ) 4th  Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR). Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 2. Υποβολή Προτάσεων Έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

α) Έργο “FOODTOUR” στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

β) Έργο “UNERGA” στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

γ) Έργο “CHOOSE SUSTAINABILITY” στο Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020.

δ) Έργο “TOURIST ACCELERATOR” στο Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Έργου “Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ”. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 2. α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

β) Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 2. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 3. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ

Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς