Ορίστηκε Επιτροπή για δικαιούχους αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων του Νομού μας

Ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Δ. Παναγιωτόπουλος

Με απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Διονύση Παναγιωτόπουλου, ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής Αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων στο Νομό Κεφαλληνίας

Σύμφωνα με την Απόφαση του γ.γ., τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

Η Πρωτοδίκης κ. Χρυσάνθη Τσιρώνη ως Πρόεδρο αναπληρούμενη από την κ. Ελευθερία Κουβέλη επίσης Πρωτοδίκη, οι οποίες υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας.

Η κ. Νίκη Χριστοφοράτου Δικηγόρος του Δημοσίου, ως μέλος, αναπληρούμενη από την Βασιλική Φλώρου επίσης Δικηγόρο του Δημοσίου στην ίδια Περιφέρεια

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου κ. Π. Κακούνης ως μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Δαρδαμάνη Ελένη Εφοριακό ΠΕ/Β υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Κεφαλληνίας.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Ζερβού Φωτεινή του Κλάδου ΔΕ/Εφοριακών υπάλληλος της Αυτοτελούς Γραφείου Κεφαλληνίας με αναπληρώτρια την κ. Ροζαλία Γιαννάνη Εφοριακό ΠΕ/Α υπάλληλο ιδίου Γραφείου.

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.