Οριστικά αποτελέσματα πρώτης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα

Η ΕΔΠ LEADER/ CLLD 2014-2020 με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διοικητικού ελέγχου και την έγκριση του αιτήματος υπερδέσμευσης ύψους 1.251.781, 40€ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων, που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εργων Δημόσιου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD.

Η Πρόσκληση είχε αρχικό προϋπολογισμό 1.120.000,00€, και υπεβλήθησαν 25 προτάσεις, εκ των οποίων 22 παραδεκτές. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης έπειτα και από την έγκριση της υπερδέσμευσης διαμορφώνεται στα 2.371.781,40€, δίνοντας έτσι την δυνατότητα υλοποίησης όλων των παραδεκτών προτάσεων που υπεβλήθησαν στο τοπικό πρόγραμμα. Προσεχώς θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης από την ΕΥΔ-ΕΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στη συνέχεια θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους δικαιούχους του προγράμματος.

Η υλοποίηση όλων των παραδεκτών προτάσεων, αυτών δηλαδή που τηρούσαν τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές των όρων της προκήρυξης μετά τη έγκριση του αιτήματος υπερδέσμευσης θα αποτελέσει μία αισιόδοξη για τον τόπο μας προοπτική με το πέρας της παγκόσμιας κρίσης υγείας.

Εκ μέρους της ΕΔΠ LEADER/CLLD 2014-2020 θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΟΤΔ, που με το φιλότιμο τους και την σκληρή δουλειά τους κατόρθωσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου για την εμπιστοσύνη αυτή και τους υποσχόμαστε ότι, όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να ορθοποδήσουμε στις δύσκολες αυτές για όλους συνθήκες.

Για την Επιτροπή Διαχείρισης

Προγράμματος LEADER/CLLD

Ασημίνα Γαβριελάτου

Πρόεδρος ΕΔΠ LEADER/CLLD

2014-2020