Οριστικά εκτός Διοίκησης Διαδημοτικής ο Δήμος Ληξουρίου

Και με τη “βούλα” της Γενικής Συνέλευσης της Διαδημοτικής, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου Διονύσης Μινέτος, τοποθετείται ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής (ΕΔΑΚ-Ι Α.Ε.).

Ο κ. Μινέτος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Ληξουρίου, που είχε παραιτηθεί από το Δ.Σ. της ΕΔΑΚ-Ι Α.Ε. λίγες μέρες μετά την τοποθέτηση στο Συμβούλιο (στις 20-12-19), μένοντας εκτός Δ.Σ. ο Δήμος Ληξουρίου.

Η οριστικοποίηση-νομιμοποίηση του Διονύση Μινέτου στο Δ.Σ. της ΕΔΑΚΙ έγινε χθες το πρωϊ κατά την έκτακτη συνεδρίασή της.

Στη Συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε τελικά ο δήμαρχος Ληξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης, αλλά ούτε και κάποιος άλλος εκπρόσωπος του Δήμου, παραχωρώντας ο Γ. Κατσιβέλης την εκπροσώπησή του στο Γιώργο Κατσιβέλη, ο οποίος εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Δήμο Σάμης.

Επιπλέον, στη συζήτηση του θέματος δεν παραβρέθηκε ο Γεράσιμος Βερώνης, εκπρόσωπος του Δήμου Ιθάκης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε με εξουσιοδότηση από το Θεόφιλο Μιχαλάτο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με τη φυσική παρουσία δύο Μετόχων, τους Θεόφιλο Μιχαλάτο-Πρόεδρος (εκπρόσωπος Δήμων Αργοστολίου και Ιθάκης) και Γιώργο Καβαλλιεράτο-Γραμματέας (εκπρόσωπος Δήμων Σάμης και Ληξουρίου), οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την τοποθέτηση του Διονύση Μινέτου στο Δ.Σ. της ΕΔΑΚ-Ι Α.Ε. ως τακτικό μέλος (αντικατέστησε τον Χρήστο Βολτέρα-Ληξούρι) και την 3η τροποποίηση-αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 της Εταιρείας.