Ορμήνειες για τον ιό

➔Καλημερούδια σιόρες και αφεντάδες μου.

➔Ορμήνειες (οδηγίες) για τον ιό στα Κεφαλονίτικα!!

➔Άβιζο (δεν είναι αυτό που νομίζετε, σημαίνει ειδοποίηση).

➔Τόμου και κομπαρίστηκε εφκειός ο ιός από το Κορώνι , μας επόστιασε ούλους μες τσι κάζες. Που κακιά ανεμορπή να τον έβρει και να μπουνε χίλιοι διάουτσε μέσα του, θηλυκοί και γκαστρωμένοι.

➔Ετούτος ο ιος τζόγιες μου, δεν είναι κάζο πενσάτο, παρί κάζο ατσιτέντε. Λένε πως είναι φλουέντσα και αναγκρίζει τον καταπιώνα. Δελέγκου ιδεάζετε πως σας αγκαζάρισε, να στιμάρετε το δοτόρο σας.

➔Να σας δωσει την ρετσέτα σας και τότενες, τίρα βια στο μινούτο στον σπετσιέρη σας.

➔Να νίβεστε καλά στο μαστέλο με βαρεκίνα, μη σας έβρει μόρα, κορακόβηχας και αναφανός. Να φοράτε την μπαούτα σας, να κάμετε την βατσίνα σας και να μην ρουφάτε την ρούγκλα σας. Να πίνετε τσιπουρίτη, ρομπόλα και νερό απ τη Σισσιώτισσα ή την βρύση στην πλατεία του Ληξουριού.

➔Να μην βαρδαλωνίζετε, πριχού βγάλετε την φάουσα, σας ποστιάσουν στο οσπιτάλιο και τότενες , αντίο μαστέλλο και σας επάνε για χώμα Δραπάνου και φέρετρο Μπαμπάνου.

➔Μα ακούτε και νια άλλη ορμήνεια… Να αριβάρετε εδεκεί στον Αφέντη στα Ομαλά, που είστε ούλοι θεόκουρλοι. Μην σπαβεντάρετε ωρές, μοναχά τα μέντε σας.

➔Πού θα πάει… Θα αραπιστεί.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ (FB)