Ουραγός μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας κατήντησε η ΠΙΝ

Θ. Γαλιατσάτος

Από την Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η παρουσία της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου στην θέση του περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είχε πολυδιαφημιστεί, τόσο από την ίδια όσο και από τους πολιτικούς της φίλους, ως μια μοναδική ευκαιρία που θα άνοιγε νέους δρόμους χρηματοδότησης για τα νησιά μας εκμεταλλευόμενη τις γνώσεις και τις γνωριμίες που απέκτησε στις τρεις θητείες στην ευρωβουλή. Οι πιο ενθουσιώδεις φίλοι και προπαγανδιστές της μίλησαν για απογείωση της ανάπτυξης που θα οδηγούσε ο «ευρωπαϊκός αέρας» της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Δυστυχώς, δεκαεννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της περιφερειακής αρχής Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, φαίνεται πως τα πράγματα δεν γίνονται καθόλου έτσι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ/ΕΣΠΑ της ΠΙΝ 2014-2020 και η απορρόφηση των πόρων του προγράμματος αυτού που αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της περιόδου.

Όπως προκύπτει από τους επίσημους πίνακες του υπουργείου Ανάπτυξης που ακολουθούν,  η ΠΙΝ έχει κατρακυλήσει και βρίσκεται σήμερα στην 12η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας ως προς την απορρόφηση των πόρων, ενώ η ΑΝΑΣΑ το φθινόπωρο του 2019 την παρέδωσε στην 4η θέση!

Η παταγώδης αποτυχία του success story της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η διαπίστωση ότι ο «ευρωπαϊκός αέρας» ήταν «αέρας κοπανιστός», δεν αποτελεί δυστυχώς μόνο προσωπική διάψευση της ίδιας. Αποτελεί κυρίως μέγα πλήγμα για τα νησιά μας τους πολίτες και την οικονομία τους με την απώλεια πόρων εκατομμυρίων ευρώ τόσο πολύτιμων αυτή την περίοδο.

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες, από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

(τα στοιχεία είναι 16/3/2021)

ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (3) ΠΛΗΡΩΜΕΣ (4)
ΕΤΠΑ 165.019.007 338.957.922 172.233.001 73.668.413
ΕΚΤ 36.677.529 50.650.437 44.013.451 16.698.263
ΣΥΝΟΛΟ 201.696.536 389.608.359 216.246.452 90.366.676
ΠΙΝ 2:1 = 193,17% 3:2= 55,50% 4:2= 23,19%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8/10/2019   16/03/2021
α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ % α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ %
1 Στερεά Ελλάδα 33,96% 1 Νότιο Αιγαίο 40,36%
2 Νότιο Αιγαίο 31,39% 2 Στερεά Ελλάδα 39,40%
3 Κεντρική Μακεδονία 29,32% 3 Αττική 36,98%
4 Ιόνια Νησιά 27,81% 4 Ήπειρος 30,21%
5 Αττική 26,09% 5 Κεντρική Μακεδονία 29,73%
6 Ήπειρος 24,49% 6 Πελοπόννησος 28,47%
7 Πελοπόννησος 24,04% 7 Κρήτη 27,79%
8 Δυτική Ελλάδα 22,78% 8 Βόρειο Αιγαίο 27,57%
9 Κρήτη 22,77% 9 Δυτική Μακεδονία 26,43%
10 Αν. Μακεδονία -Θράκη 21,74% 10 Δυτική Ελλάδα 25,99%
11 Βόρειο Αιγαίο 20,84% 11 Αν. Μακεδονία -Θράκη 23,69%
12 Θεσσαλία 19,57% 12 Ιόνια Νησιά 23,19%
13 Δυτική Μακεδονία 17,48% 13 Θεσσαλία 20,94%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24,78% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29,19%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΙΝ έπεσε 8 θέσεις από 8/10/2019 μέχρι 16/3/2021, έχει 4,62 μονάδες μικρότερη απορρόφηση και ενώ ήταν 3,03 μονάδες πάνω από την μέση πανελλήνια απορρόφηση τώρα έχει 6 μονάδες μικρότερη απορρόφηση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8/10/2019   16/03/2021
α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ % α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ %
1 Νότιο Αιγαίο 64,01% 1 Αττική 74,91%
2 Αττική 57,27% 2 Κεντρική Μακεδονία 72,99%
3 Ήπειρος 53,91% 3 Νότιο Αιγαίο 71,64%
4 Κεντρική Μακεδονία 52,28% 4 Στερεά Ελλάδα 71,43%
5 Πελοπόννησος 51,39% 5 Κρήτη 67,85%
6 Ιόνια Νησιά 50,71% 6 Πελοπόννησος 60,12%
7 Κρήτη 48,58% 7 Ήπειρος 58,58%
8 Στερεά Ελλάδα 46,66% 8 Βόρειο Αιγαίο 57,63%
9 Βόρειο Αιγαίο 46,46% 9 Θεσσαλία 56,64%
10 Αν. Μακεδονία – Θράκη 43,93% 10 Δυτική Ελλάδα 56,14%
11 Δυτική Ελλάδα 43,66% 11 Ιόνια Νησιά 55,50%
12 Θεσσαλία 40,58% 12 Βόρειο Αιγαίο 51,37%
13 Δυτική Μακεδονία 33,51% 13 Αν. Μακεδονία- Θράκη 50,06%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 45,33% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 61,91%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΙΝ έπεσε 5 θέσεις από 8/10/2019 μέχρι 16/3/2021 και ενώ ήταν 5,38 μονάδες πάνω από το μέσο πανελλήνιο ποσοστό τώρα βρίσκεται  6,41 μονάδες κάτω.

===========

Η ΑΝΑΣΑ «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» και καλεί την περιφερειακή αρχή και την κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου να αναπροσαρμόσουν ΑΜΕΣΑ τις προτεραιότητες τους.

  • Προτεραιότητα δεν είναι, δεν μπορεί να είναι οι πελατειακές σχέσεις και ο κομματικός/παραταξιακός στρατός.
  • Προτεραιότητα δεν είναι, δεν μπορεί να είναι η εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων ελληνικών η ξένων.
  • Προτεραιότητα δεν είναι, δεν μπορεί να είναι η προώθηση με κάθε τρόπο του προσωπικού πολιτικού profile της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και των συνεργατών της.

Προτεραιότητα είναι ο τόπος μας και οι συμπολίτες μας, και γι’ αυτούς η εξασφάλιση και του τελευταίου ευρώ από το ΕΣΠΑ ή από οπουδήποτε αλλού είναι σημαντική πράξη.

Εργαστείτε λοιπόν γι’ αυτό κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ
ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά