Οχι στο άρθρο «93» λέει και το ΚΙΝΑΛ

Από το ΚΙΝΑΛ ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Εν καιρώ πανδημίας, η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο το άρθρο 93 επί της ουσίας μεταφέρει τις αρμοδιότητες του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) από επίπεδο Νομού που ίσχυε έως σήμερα σε επίπεδο Περιφέρειας αποκλειστικά και μόνο στις νησιωτικές περιφέρειες, όπως των Ιονίων νήσων.

Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, αφού αντιβαίνει την επιταγή του για τον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των νησιών, οπισθοδρομική και μη λειτουργική, βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών καθώς επιβάλει την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση να εκχωρήσει, με ενέργειες που ελέγχονται για την νομιμότητά τους, σημαντικότατα περιουσιακά στοιχεία στην οικεία Περιφέρεια τα οποία απέκτησε με την αδρή συμβολή των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα ίδια ισχύουν και για το άρθρο 27 και την αυθαίρετη ενοποίηση των Φορέων Διαχείρισης εντελώς ασύνδετων προστατευόμενων περιοχών.

Καλούμε την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα για τις ιδιαιτερότητες των νησιών αλλά και τις πραγματικές ανάγκες των νησιών διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων όπως υφίστανται.