Ο «Άγιος Λουκάς» ευχαριστεί

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρωγής ασθενών Κεφαλληνίας και Ιθάκης «Αγιος Λουκάς ο Ιατρός (Συμφερουπόλεως)» ευχαριστεί θερμά για τις χορηγίες τους:

  1. HEJBEJA EDLIR και METUSHI VLADI-MIR 100 ευρώ.
  2. ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ 100 ευρώ.
  3. ΧΑΛΙΩΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 50 ευρώ.
  4. ΟΙΚ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ 50 ευρώ.
  5. ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 ευρώ.
  6. ΝΟΜΙΚΟ ΜΑΡΚΟ και ΒΙΚΤΩΡΙΑ 200 ευρώ.

Στην μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ.

Επίσης η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρωγής ασθενών Κεφαλληνίας και Ιθάκης «Αγιος Λουκάς ο Ιατρός (Συμφερουπόλεως)» ευχαριστεί θερμά για τις χορηγίες τους:

  1. ΣΙΜΑΤΟ ΠΕΤΡΟ 100 ευρώ.
  2. ΒΑΣΙΛΑΤΟ ΜΙΧΑΗΛ 100 ευρώ.

Στην μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ.

  1. ΝΟΜΙΚΟ ΜΑΡΚΟ και ΒΙΚΤΩΡΙΑ 200 ευρώ.

Στην μνήμη ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ.