Ο «Αγιος Λουκάς» ευχαριστεί

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης «Αγιος Λουκάς ο ιατρός (Συμφερουπόλεως)» ευχαριστεί θερμά για τις χορηγίες:

  1. οικ. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 100 ευρώ
  2. οικ. ΠΑΝΑΓΗ ΑΤΣΑΡΟΥ 100 ευρώ στην μνήμη ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΠΑΝΤΗ –ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
  3. οικ. ΠΑΝΑΓΗ ΑΤΣΑΡΟΥ 100 ευρώ στην μνήμη ΛΟΥΛΑΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
  4. ΒΑΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σταύρου 50 ευρώ
  5. ΒΑΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σταύρου 100 ευρώ στην μνήμη (πατέρα και παππού) ΣΟΛΩΝΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ