Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Ο δήμαρχος Σάμης Γερ. Μονιάς

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ Συμβούλιο Σάμης τηλε-συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα και ώρα 7 μ.μ., με μοναδικό θέμα τη συμμετοχή του Δήμου Σάμης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ ΑΕ». Εισηγητής θα είναι ο δήμαρχος Γεράσιμος Μονιάς.