Ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Ν.Χατζηγεωργίου ευχαριστεί

Ο κ. Νικόλαος Χατζηγεωργίου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θέλω από βάθος καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν την υποψηφιότητα μου στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών.

Από τη θέση του μέλους του συμβουλίου αυτού, θα έχω την τιμή να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των συναδέλφων μου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Επίσης να ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα τιμητική στο πρόσωπο μου ανάθεση της ευθύνης του έργου της Γραμματείας Πλωτών Μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ).

Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών της Ομοσπονδίας μας επωφελεία των συναδέλφων και των συμπολιτών μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανθυπασπιστής ΛΣ (ΔΠΓ)

Κυβερνήτης