Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιλιμιδός απαντά για το κυλικείο της Πάστρας

Γ. Τσιλιμιδός

Σε δημοσιεύματα ότι με απ’ ευθείας ανάθεση δόθηκε για 9 χρόνια από τη Δημοτική Αρχή Μιχαλάτου το κυλικείο Γυμνασίου-Λυκείου Πάστρας στην κόρη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου Νίκου Βαλλιανάτου, απάντησε χθες ο αντιδήμαρχος Αργοστολίου Γιώργος Τσιλιμιδός.

Η απάντηση αναφέρει:

Συγκεκριμένοι πολιτικοί κύκλοι, μέσω των φιλικών τους ιστοσελίδων, για να πλήξουν την δημοτική αρχή, προσπαθούν να γκριζάρουν ηθικά απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες αλλά και πρόσωπα, με αφορμή την επικείμενη ανάθεση του κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Πάστρας.

Στο σχολείο αυτό δεν λειτουργεί κυλικείο από 24/10/2020 λόγω παραίτησης του μέχρι τότε εκμεταλλευτή του. 

Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοπράτησης του από την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή που με αποφάσεις της καθόρισε τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού με γνώμονα την ωφέλεια του σχολείου. 

Ν. Βαλλιανάτος

Διεξήχθησαν με την απαιτούμενη δημοσιότητα δύο διαγωνισμοί δημοπράτησης, στις 17/11/2020 ο αρχικός και στις 18/12/2020 ο επαναληπτικός, στους οποίους ουδείς προσήλθε και απέβησαν άγονοι. 

Κατόπιν αυτών κατατέθηκε μόνο μία αίτηση ενδιαφέροντος για ανάθεση με τιμή μικρότερη της αρχικής με τους ίδιους λοιπούς όρους και αυτή πρόκειται να εξετασθεί στο σημερινό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

Το θέμα επί δυόμιση μήνες είναι στην επικαιρότητα της περιοχής Ελειού Πρόννων όπως και η δυνατότητα για την απευθείας ανάθεση μετά τους διαγωνισμούς εφόσον είναι άγονοι, σε οιονδήποτε έχει τις προϋποθέσεις. 

Όμως οι γνωστοί αυτοί κύκλοι στοχοποιώντας τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Βαλλιανάτο, γνωστό σε όλους για την ακεραιότητα του, επειδή η ενδιαφερόμενη για την νομιμότατη αυτή διαδικασία είναι κόρη του επιδιώκουν:

Α) Να μην ανατεθεί και λειτουργήσει το κυλικείο του Γυμνασίου – Λυκείου Πάστρας αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους μαθητές και εκπαιδευτικούς, ελπίζοντας να εισπράξουν πολιτικά οφέλη από την δυσφορία.

Β) Να εκθέσουν δήθεν την δημοτική αρχή για αδιαφανείς και μεροληπτικές διαδικασίες αδιαφορώντας για το εάν διασύρουν οικογένειες, πρόσωπα και υπολήψεις ατόμων που το αμάρτημα τους είναι η συγγένεια.

Ο επιδιωκόμενος συμψηφισμός με τις γνωστές απευθείας αναθέσεις του παρελθόντος τους είναι ατυχέστατος. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι ηθικά και νομικά ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓEΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ