Ο Γιάννης Βουτσινάς οικονομικός επόπτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Γιάννης Βουτσινάς

Ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βουτσινάς, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά, ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονομικού Επόπτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στη θέση του εκτελούντος μέχρι τώρα τα συγκεκριμένα καθήκοντα Φώτη Δαμούλου, ο οποίος από την πλευρά του ανέλαβε τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου Έρευνας και Ανάπτυξης της ΚΕΕ.

Η επιλογή του Γιάννη Βουτσινά στον επιτελικό ρόλο του Οικονομικού Επόπτη έγινε με βάση τα επιστημονικά προσόντα και την εμπειρία του, καθώς είναι οικονομολόγος ΜΒΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στις διεθνείς σχέσεις και στη δημόσια διοίκηση, ενώ έχει διατελέσει στο παρελθόν Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), με σημαντικό έργο στη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ο κ. Βουτσινάς αξιολογήθηκε με απόλυτα θετικό τρόπο από τον πρόεδρο της ΚΕΕ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, για το έργο που επιτελεί την τελευταία διετία ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.