Ο Γνήσιος θα παίρνει 1.000 Ευρώ το μήνα ως πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ!

Αλ. Παρίσης

Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. που δεν είναι Δήμαρχοι, καταβάλλονται έξοδα παράστασης 1.000 ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Ένωσης.»

Η νέα αυτή διάταξη εισάγεται με το Νομοσχέδιο-“σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατετέθη προχθές στη Βουλή και συγκεκριμένα με την παρ. 2 του αρ. 51 «Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων». Με αυτήν, προστίθεται β’ εδάφιο στο αρ.7 του π.δ. 75/2011.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των ΠΕΔ, «το ύψος της εν λόγω δαπάνης, κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 24 χιλιάδων ευρώ περίπου και αφορά σε δύο Προέδρους ΠΕΔ που δεν είναι Δήμαρχοι».

Όπως μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά σε έγγραφο της ΚΕΔΕ με τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΕΔ όλης της Χώρας, Πρόεδροι ΠΕΔ που δεν είναι Δήμαρχοι αλλά Δημοτικοί Σύμβουλοι, αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί:

– στην ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης, Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου,

– στην ΠΕΔ Κρήτης, ο κ. Ιωάννης Κουράκης, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου.

(airetos.gr)