Ο Γνήσιος συγκαλεί το Δ. Συμβούλιο της ΠΕΔΙΝ

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ Αλέξανδρος Παρίσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού στη Ζάκυνθο και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:presence).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 2. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών, δεδομένων και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 3. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης λειτουργίας του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ. Εισηγητές: Βασίλειος Καρακώστας, Ελευθερία Παπαδημητρίου, Καθηγητές Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων – εξόδων 2021 και έγκριση ισολογισμού 2021. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.896-24.06.2021 σύμβασης για το έργο CULTURALION στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ
 6. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔ-ΙΝ. Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 7. Αναπροσαρμογή μισθώματος γραφείων Παραρτήματος ΠΕΔ-ΙΝ Λευκάδας. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 9. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 10. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 11. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 12. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης