Ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Δ. Στανίτσας

Στο δρόμο αποκατάστασης της λειτουργίας της βρίσκεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης μετά την έγκριση των προσλήψεων που έχει ζητήσει πριν από δύο χρόνια και προσπαθεί να εξασφαλίσει ο Δήμος. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ έχουν εγκρίνει την πρόσληψη Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την ολοκλήρωσή της.

Ο Δήμαρχος 

Διονύσιος Γερ. Στανίτσας