Ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας με τους Θιακούς της Αθήνας και της Πάτρας

Ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας και Δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου θα ενημερώσουν τους Ιθακήσιους της Πάτρας και της Αθήνας στις 11 και 12 Μαρτίου για την κατάσταση του Δήμου και τα πεπραγμένα της θητείας του μέχρι τώρα στις αίθουσες των Ενώσεων.

Πάτρα 11 Μαρτίου ώρα 17:00 στην οδό Αράτου 11-13 και στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 4 (στοά) 5ος όροφος ώρα 11:00.