Ο Δήμος Αργοστολίου δημοπρατεί 41 παραλίες στις 10 Ιουλίου

Θ. Μιχαλάτος

Ο Δήμος Αργοστολίου δημοπρατεί 41 παραλίες και η δημοπρασία θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο.

Τιμές εκκίνησης για τις παραλίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στη διακήρυξη, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΑΔΑ: ΨΟ6Ω46ΜΓΤΤ-ΓΝΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αργοστόλι 1-07-2020

Aριθ. Πρωτ.: 10748

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αιγιαλών Δήμου Αργοστολίου.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των κατωτέρω περιγραφομένων τμημάτων αιγιαλού.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο συνήθη χώρο διενέργειας των δημοπρασιών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου στις 10 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών από ώρα 9:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η σειρά έκθεσης των θέσεων και πρώτη προσφοράς μισθώματος για κάθε θέση ορίζεται ως κατωτέρω:

1. Μακρύς Γιαλός Θ3, θαλάσσια αθλήματα, 100 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)

2. Μακρύς Γιαλός Θ4 θέση «Σκαλάκια», Καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 30.000 ευρώ)

3. Εγλίνα Θ1 Μηνιές, ομπρέλες-ξαπλώστρες 250 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.500 ευρώ)

4. Εγλίνα Θ2 Μηνιές, Καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.000 ευρώ)

5. Σπάσματα Θ1 Μηνιές, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 280 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.050 ευρώ)

6. Σπάσματα Θ2 Μηνιές, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)

7. Σπάσματα Θ3 Μηνιές, θαλάσσια μέσα αναψυχής 50 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)

8. Καλάμια Θ1, ομπρέλες-ξαπλώστρες 320 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 6.000 ευρώ)

Η παραλία της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα

9. Καλάμια Θ2, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 3.000 ευρώ) 

10. Γραδάκια Θ2 καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.500 ευρώ)

11. Γραδάκια Θ1 ομπρέλες-ξαπλώστρες, 200 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 7.000 ευρώ)

12. Παλιοσταφίδα Θ1, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 150 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)

13. Παλιοσταφίδα Θ2, Καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.050 ευρώ)

14. Μεγάλη Άμμος Θ2 Μηνιές, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 5.550 ευρώ)

15. Άμμες Θ3, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 7.050 ευρώ)

16. Αγία Κυριακή, θαλάσσια μέσα αναψυχής, 10 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 550,00 ευρώ)

17. Αγία Κυριακή, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 150 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.000 ευρώ)

18. Αγία Κυριακή Πλατιά Άμμος Θ2, ομπρέλες-ξαπλώστρες 385 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.000 ευρώ)

19. Αγία Κυριακή Πλατιά Άμμος Θ3, καντίνα 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)

20. Λουρδάς Θ4, θαλάσσια μέσα αναψυχής, 50 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 3.200 ευρώ)

21. Λουρδάς Θ7, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 300 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 4.800 ευρώ)

22. Άης Χέλης Θ2, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 6.000 ευρώ)

23. Άβυθος Θ2, καντρίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 12.000 ευρώ)

24. Κανάλι Βλαχάτων, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 240 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.600 ευρώ)

25. Τραπεζάκι Θ1, ομπρέλες-ξαπλώστρες 200 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)

26. Τραπεζάκι Θ2, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 3.000 ευρώ) 

27. Πόρος Θ2 Τέννις, ομπρέλες-ξαπλώστρες 250 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.500 ευρώ)

28. Πόρος Θ3 Ράγια, ομπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.000 ευρώ) 

29. Πόρος Αράγια, θαλάσσια μέσα αναψυχής, 50 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 800,00 ευρώ)

30. Σκάλα Θ6 (έμπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωμού), Θαλάσσια αθλήματα, 100 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)

31. Σκάλα Θ10 (έμπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου), θαλάσσια αθλήματα 100 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)

32. Ρατζακλί Ποταμάκια, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 420 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.520 ευρώ)

33. Καμίνια Θ2, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 400 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.400 ευρώ)

34. Καμίνια Θ3, θαλάσσια μέσα αναψυχής (μη μηχανοκίνητα), 50 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 800,00 ευρώ)

35. Καμίνια Θ4, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 480 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.880 ευρώ)

36. Κορώνι Θ1, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 250 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.150 ευρώ)

37. Κορώνι Θ2, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.200 ευρώ)

38. Πόρος Θ4 Ράγια (100 μ. από Bar Pepper), ομπρέλες-ξαπλώστρες, 300 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 3.000 ευρώ)

39. Κατελειός Αγία Βαρβάρα, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 275 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.650 ευρώ)

40. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ2, ομπρέλες-ξαπλώστρες, 275 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 1.650 ευρώ)

41. Παραλία Κουτσουπιά, καντίνα, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 800,00 ευρώ).

Οι θέσεις α) Κατελειός-Αγία Βαρβάρα Θ1 και β) Κατελειός-Αγία Βαρβάρα Θ2 θα δημοπρατηθούν μόνο εφόσον μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας έχει αποσταλεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς πρόκειται για παραχωρήσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει:

Α) ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 20% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες-μη πλειοδότες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους πλειοδότες η εγγυητική συμμετοχής θα επιστραφεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και αφού αυτοί προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρμοστεί στο 20% του ύψους του ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοπρασία.

Β) Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Δ) Έναρξη επιτηδεύματος.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και μόνο στο σημείο το οποίο δημοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ’ αριθ. 47458ΕΞ2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της με αριθ. 56468ΕΞ2020 τροποποίησης της ως άνω ΚΥΑ και δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δημοπρασίας.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο οφείλει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον:

– Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει σαφώς ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

– Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Αν κάποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει ο ίδιος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Τέλος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο. 

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671360154 (κα Πεφάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος