Ο διοικητής της Πυροσβεστικής ευχαριστεί

Βασ. Σολδάτος

Με το παρόν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ευχαριστεί θερμά για την ανιδιοτελή πρωτοβουλία χορηγίας υλικών-μέσων και υπηρεσιών στο έργο και τις δράσεις της Υπηρεσίας μας, τις κάτωθι αναγραφόμενες εταιρίες και ιδιώτες.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Για την αποπεράτωση και τον εξοπλισμό του χώρου εκγύμνασης και άσκησης των πυροσβεστικών υπαλλήλων, τους:

 •  Ναυτιλιακή VIKEDIOS DAMODOS-MARITIME COMPANY L 959/79
 •  Κ. Παπανικολάτο Παναγή (Ναυπηγός-Μηχανολόγος Μηχανικός)
 •  Κ. Γαλιατσάτο Κωνσταντίνο (Πρατήριο καυσίμων Revoil)
 •  Μεταφορική Αίνος

β. Για τις χορηγίες και υπηρεσίες τους, τους:

 •  Ναυτιλιακή Kefalonian Lines
 •  Ναυτιλιακή Ionian Group
 •  Κατάστημα «Ξυλεμπορική» (Καλογηράτος-Παπαναστασάτος)
 •  Ξενοδοχείο White Rocks
 •  Ξενοδοχείο Kefalonia Grand Hotel
 •  Κ. Αυγουστάτου Αθηνά (Irilena Hotel)
 • Bistrot Baroque (Κατσαμπίρης-Δαρδαμάνης)
 •  Κ. Πετράτο Χρήστο (Χημικός – Μηχανικός)

Ο διοικητής

Βασίλειος Ρ. Σολδάτος

Αντιπύραρχος