Ο Δ. Ιθάκης προσλαμβάνει 2 μηχανικούς

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε πρόσφατα, τον τελικό κατάλογο για 118 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ Βαθμού, κατηγοριών ΠΕ – ΤΕ διαφόρων κλάδων και ΔΕ Τηλεφωνητών.

Για τον Δήμο Ιθάκης προβλέπονται δύο θέσεις. Μία αρχιτέκτονα μηχανικού και μία τοπογράφου μηχανικού.

Οι 118 θέσεις προέκυψαν από αιτήσεις των ίδιων των δήμων και αντανακλούν μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποστήριξη της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, εντός του δεδομένου περιοριστικού περιβάλλοντος που απορρέει από τον κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων.