Ο Θεόφιλος κατηγορεί για αδράνεια τη Δημοτική Αρχή σχετικά με τον προγραμματισμό για τη λειτουργία των Σπηλαίων-Παραλιών

Για αδράνεια κατηγορεί η Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά (επικεφαλής: Θεόφιλος Μιχαλάτος), τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με τον προγραμματισμός για τη λειτουργία των Σπηλαίων και των Παραλιών μας.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 22 Φεβρουαρίου εξέδωσε και δημοσίευσε τη σχετική εγκύκλιο για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. Του προσωπικού δηλαδή που απαιτείται για να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι εποχικές κατά κύριο λόγο ανάγκες.
Με μια πρόχειρη αναζήτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι ήδη πολλοί Δήμοι καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών, έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Υπουργείου. Oι αποφάσεις των συμβουλίων έχουν παρθεί και τα αιτήματά τους έχουν σταλεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για να δρομολογηθούν οι περαιτέρω ενέργειες.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου ζητάει προσωπικό για τη λειτουργία του Σπηλαίου και του Λαογραφικού Μουσείου (ΑΔΑ 7ΕΞΓOΞΘ1-8ΒΔ). O Δήμος Ιωαννιτών, μέσω του νομικού προσώπου του ζητάει προσωπικό για τη λειτουργία του Σπηλαίου Περάματος (ΑΔΑ 75ΛΨOΛΤ5-7Δ5). Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου Κρήτης ζητάει ναυαγοσώστες και υπαλλήλους παραλίας (ΑΔΑ Ω2ΑΔOΡΔΥ-OΞ1).
Και ο Δήμος Κεφαλονιάς;
Εχουν ήδη περάσει δύο εβδομάδες από την κοινοποίηση της εγκυκλίου και η Δημοτική Αρχή ακόμα δεν έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο!! Τη στιγμή μάλιστα που άλλοι Δήμοι συγκαλούν έκτακτες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, η Δημοτική Αρχή ακόμα κρατεί σιγή ιχθύος. Γιατί άραγε; Μήπως δεν γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες του Δήμου μας σε έκτακτο προσωπικό;
Εμείς, η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛOΝΙΑ, μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Κεφαλονιάς, καλούμε για ακόμα φορά τη Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια επιλογής του προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία των σπηλαίων και των παραλιών μας.
Η λειτουργία, αλλά κυρίως η είσπραξη δημοτικών εσόδων, δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται σε τρίτους, επιβαρύνοντας το Δήμο έτσι, όχι μόνο με εργολαβικό κέρδος, αλλά και με τον αναλογούν Φ.Π.Α. Η εγκύκλιος του Υπουργείου είναι σαφέστατη και επιτρέπει μάλιστα την έγκαιρη πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού.
Θα θέλαμε μάλιστα να υπενθυμίσουμε στη Δημοτική Αρχή ότι προβλέπει και τη πρόσληψη προσωπικού που αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου. Πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει από το 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία των σπηλαίων και των παραλιών μας.
Πρόταση που ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Λυκούδης είχε δηλώσει δημόσια, κατά την κατάθεσή της, ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα εξέταζαν την υλοποίησή της.
Μιας πρότασης που συνάδει με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και βασίζεται στην αξιοκρατία και στην διαφάνεια. Μιας πρότασης που ήδη εφαρμόζεται από άλλους Δήμους, χωρίς κανένα πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών της.
Ευελπιστούμε η αδράνεια της Δημοτικής Αρχής για τη λήψη της σχετικής απόφασης, να μην αποσκοπεί στην παρέλευση της οριζόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να εφαρμοστούν «εναλλακτικοί» τρόποι πρόσληψης προσωπικού.
Αναμένοντας λοιπόν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής…

Εκ του Γραφείου Τύπου της
Ανεξάρτητης Eνωμένης
Kεφαλονιάς

Tι  απαντάει ο Δήμος Kεφαλονιάς

Σε απάντηση ανακοίνωσης της Ανεξάρτητης Ενωμένης Κεφαλονιάς, σχετικά με την λειτουργία των σπηλαίων και των παραλιών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην διαδικασία της προώθησης προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτης για τα λιμνοσπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει δημόσιος διαγωνισμός από όπου θα επιλεγεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις υπηρεσίες λειτουργίας των σπηλαίων και μόνο, ενώ την οικονομική και γενικότερη διαχείριση θα έχει όπως πάντα ο Δήμος Κεφαλονιάς
2. Σε ότι αφορά στις παραλίες με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί των παραλιών μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί. Αμέσως μόλις καθοριστεί το νομικό πλαίσιο ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται.

(Από τo γραφείo επικoινωνίας του Δήμου)