Ο Θόδωρος στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής στη Νάπολη (6 και 7/7)

Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ιταλικής Περιφέρειας της Καμπανίας, τη Νάπολη, στις 6 και 7 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής (Intermediterranean Commission) της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών (CPMR). Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα, Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών, κ. Γιάννης Φοντάνας.

Στη Γενική Συνέλευση της Νάπολης συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα της Διαμεσογειακής Επιτροπής αλλά και οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν τις Περιφέρειες της Μεσογείου και γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως:

  •  H σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής
  •  O βιώσιμος τουρισμός και η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κάθε Περιφέρειας της Μεσογείου
  •  H ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και η πολιτική μεταφορών
  •  H γαλάζια οικονομία
  •  H ενέργεια και η κλιματική αλλαγή
  •  H εκπαίδευση και τα προγράμμματα κινητικότητας σπουδαστών
  •  H εδαφική συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών της Μεσογείου
  •  Tο προσφυγικό ζήτημα

Ο κ. Φοντάνας σε παρέμβασή του επανέλαβε την προτροπή της ΠΙΝ όπως αυτή κατατέθηκε ένα χρόνο πριν στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής 2016 στη Βενετία και εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που συντελέστηκε έκτοτε. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι Περιφέρειες πλέον βρίσκονται σε θέση να υψώνουν τη φωνή τους και σε ζητήματα κεντρικού πολιτικού ενδιαφέροντος. Θεώρησε πολύ κρίσιμο και ανασταλτικό για την ανάπτυξη το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των Ελληνικών Περιφερειών και της παρακράτησης από το κεντρικό κράτος φόρων που θα έπρεπε να επιστρέφονται στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται. Επιπλέον, τόνισε ότι ο εσωτερικός αναπτυξιακός καταμερισμός που ενισχύει τις ανισότητες έναντι στις περιφέρειες του νότου της Ευρώπης πιθανό είναι να οδηγήσει τις χώρες της Μεσογείου και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομικά, θεσμικά και πολιτικά αδιέξοδα.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης κ. Θ. Γαλιατσάτος δήλωσε: “παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο πεδίο της Ευρωπαϊκής συνοχής και αξιοποιούμε την παρουσία μας στις διεθνείς αυτές συναντήσεις για την προώθηση των ιδεών μας σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και των λαών της, ιδιαίτερα αυτών του νότου. Θεωρούμε ότι ο ρόλος των Περιφερειών είναι εξαιρετικά σημαντικός στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας ευρωπαϊκής φιλολαϊκής πολιτικής. Ευελπιστούμε ότι τον επόμενο Φεβρουάριο θα φιλοξενήσουμε στην Κέρκυρα μια ανάλογη συνάντηση διεθνούς κύρους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις προτεραιότητές μας”.