Ο …ιός!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ΥΠΑΡΧΕΙ όντως ο Κορωνοϊός;

➔ΑΣΦΑΛΩΣ και υπάρχει, ασφαλώς και σκοτώνει αδιακρίτως! ΓΕΓΟΝΟΣ αποδεδειγμένον! Υπάρχει, και εξολοθρεύει!

➔ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ η επιστήμη για το ευλογημένον εμβόλιον που θα στείλει τον ιόν στον …αγύριστον;

➔ΜE KΑΘΕ βεβαιότητα, ναι! Θέμα ολίγου χρόνου πριν κυκλοφορήσει ευεργετικά, και…  εξόχως κερδοφόρα για τους παρασκευαστές του!

➔ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ την …μαμά  και τον… μπαμπά, του επίμονου ιού;

➔OYTE κατά ένα… εκατομμυριοστόν! ΟΜΕΡΤΑ, επί του παρόντος! Εν ευθέτω χρόνω, ίσως…

➔ΠΡΕΠΕΙ να ενδίδουμε, στις προτροπές των Ιατρών και Πολιτικών Υπευθύνων;

➔Π Ρ Ε Π Ε Ι ! ΔΕΝ θα διακινδύνευα να μην…

➔ΤΥΓΧΑΝΕΙ εκμετάλευσης, η δημιουργηθείσα κατάσταση, μεταξύ άλλων και από από Μελετητές της Πιθανής, της Αναμενόμενης Τυφλής Υπακοής ή της Απευκταίας Αντίδρασης, του Παγκόσμιου Πληθυσμού, προ παρόμοιου, γενικότερου, ανέξοδου, αναίμακτου εγκλεισμού των «αμνών», υπό την απειλήν της διακύβευσης, της πολύτιμης ζωής των;

➔Από έναν τέτοιον, έναν παρόμοιον εχθρόν; Aπό μίαν, τόσον «εύκολη», τόσο «πιθανή» στην ύπαρξή της, αιτία;

➔ΑΣΦΑΛΩΣ ναι! Και μάλιστα… αγριότατης, πολύπλευρης, και δη από την πρώτην ημέραν της Πανδημίας, τέτοιας!

➔ΜΕΤΑ την Περιπέτειαν, θα «οργιάσουν» οι σχετικές… γραφές! Αναμένετε!

➔ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ, πολύ μακράν ιού, και οπωσδήποτε με τους απαραίτητους οβολούς!!!!