Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος «ξεκόλλησε» το έργο οδοποιίας στην Ι.Μ. Άτρου

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιλύσει τα προβλήματα που καθιστούσαν ανέφικτη την εκτέλεση του έργου της δασικής οδοποιίας προς την Ι.Μ. Άτρου Κεφαλληνίας.
Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος σε συντονισμό και στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και του Δήμου Ζακύνθου προέβη σε σειρά ενεργειών για την επίτευξη της επίλυσης των δυσχερειών που είχαν παρουσιαστεί.
Συγκεκριμένα ο κ. Γαλιατσάτος υπέγραψε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «προγραμματική σύμβαση σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής, μεταξύ του ΥΠΕΝ και της ΠΙΝ- Π.Ε. Κεφαλονιάς, για την μελέτη και εκτέλεση έργων βελτίωσης βατότητας της οδού πρόσβασης προς την Ιερά Μονή Άτρου, στο τμήμα της που είναι χαρακτηρισμένο ως δασική οδός Γ’ κατηγορίας και βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ΠΕ Κεφαλονιάς».
Υπεγράφη επίσης για το ίδιο έργο σύμβαση διαβαθμικής συνεργασίας της ΠΙΝ με το Δήμο Ζακύνθου, προκειμένου να διατεθεί δασοτεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Σημειωτέον ότι το έργο περιλαμβάνει:
Γενικές εκσκαφές για την ισοπέδωση του εδάφους, καθαρισμός της υφιστάμενης τάφρου και διάνοιξη τάφρου σε όλο το υπόλοιπο μήκος της οδού, προκειμένου να γίνεται ομαλά η απορροή των ομβρίων. Θα κατσκευαστούν τεχνικά απορροής ομβρίων σε έξι θέσεις, στους ελιγμούς θα κατασκευαστεί ισοπεδωτική στρώση οδοστρωσίας και θα ακολουθήσει τσιμεντίστρωση με πλέγμα. Τέλος θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας σε ορισμένες θέσεις καιθα γίνει κατακόρυφη σήμανση της οδού.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με τις ενέργειες αυτές στις οποίες προέβη και τη συνεργασία που επετεύχθη με το ΥΠΕΝ και το Δήμο Ζακύνθου, κατάφερε να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα της εκτέλεσης του έργου οδοποιίας προς την Ι.Μ. Άτρου, που ταλάνιζε επί σειρά ετών την περιοχή και αποτελούσε πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων.

galiatsatos thod
O κ. Θ. Γαλιατσάτος

 

moni atrou
Ιερά Μονή Ατρου