Ο πρόεδρος Δ.Σ. απαντάει σε δημοσίευμα

Γ. Αλυσναδράτος

Ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου Κεφαλονιάς κ. Μάκης Αλυσανδράτος ανακοίνωσεχθες τα ακόλουθα:

Απαντώντας σε δημοσίευμα γνωστού ηλεκτρονικού μέσου (παρα)πληροφόρησης με το ευφυολόγημα περί Αλυσανδράτειου Αριθμητικής υπενθυμίζω τα εξής:Εκτός από τα Μαθηματικά υπάρχουν και τα Ελληνικά σύμφωνα με τα οποία άλλο είναι σε ένα συλλογικό όργανο η πλειοψηφία (απλή εννοείται) των παρόντων και άλλο η ΑΠΌΛΥΤΗ πλειοψηφία των παρόντων.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το χωροταξικό του Δήμου και την παραμονή του ενιαίου Δήμου ως έχει λήφθηκε από την πλειοψηφία των παρόντων και έχει ορθώς γραφτεί.

 Πέραν τούτου θα παρακαλούσα για μεγαλύτερο σεβασμό στο θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου,τη λειτουργία του και τις αποφάσεις που λαμβάνει ανεξάρτητα αν μας είναι αρεστές ή όχι.

Σταύρος-Γεράσιμος Αλυσανδράτος
Πρόεδρος Δ.Σ Κεφαλλονιάς