Ο Σαμούρης μαζεύει τα σαράβαλα

Σπ. Σαμούρης

Στα πλαίσια της προσπάθειας απομάκρυνσης παλαιών οχημάτων του, ο Δήμος Αργοστολίου μετά από σχετικές διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τον Ο.Δ.Δ.Υ, ξεκίνησε την απομάκρυνση παλαιών βαρέων οχημάτων του, με σκοπό τον ευπρεπισμό των χώρων στους οποίους βρίσκονταν ακινητοποιημένα για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Αντιδήμαρχος

Σπύρος Σαμούρης