Ο υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας στο 16ο Συμπόσιο ΙΚΙ

Γ. Μπαλάφας

Ο υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κ. Γιάννης Μπαλάφας θα μιλήσει στο 16ο Επιστημονικό Συμπόσιο του ΙΚΙ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8/7 στο Αργοστόλι από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ.

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ) και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την υλικοτεχνική στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) και την επιστημονική συνεργασία ΑΕΙ και άλλων ερευνητικών φορέων.

Το Συμπόσιο έχει ως θέμα: Το δημογραφικό και μεταναστευτικό ζήτημα: Οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές πτυχές

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΗΚΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έχουν προσκληθεί οι αρμόδιοι υπουργοί, υφυπουργοί. Έχει αποδεχθεί την πρόσκληση του ΙΚΙ Ο υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κ. Γιάννης Μπαλάφας ο οποίο και θα κάνει σχετική ομιλία .

Το Συμπόσιο αφιερώνεται στη μνήμη της Ευτυχίας Κοσμάτου+ Δρος Ιστορίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

Στο Συμπόσιο, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ειδικοί ερευνητές και εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν επίκαιρα σημαντικά θέματα όπως οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, η εθνική στρατηγική για το μεταναστευτικό, η επικίνδυνη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού, η ασημένια οικονομία (silver economy), η εσωτερική μετανάστευση, οι Μεταναστευτικές Ροές στην Ελλάδα και η Δημοσιονομική Διαχείριση, το δημογραφικό προφίλ των Ιονίων Νήσων και Κεφαλονιάς –Ιθάκης, η μετανάστευση από Κεφαλονιά στους προηγούμενους αιώνες, η φυγή των νέων επιστημόνων (Brain Drain) και η μετέωρη επανασύνδεση των ομογενών. Η λαϊκή κουλτούρα στην Ελληνική Διασπορά τον 20ο-21ο αιώνα κλπ

Συμμετέχουν και συνεργάζονται επιστημονικά:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Μελέτης Μετανάστευσης και Διασποράς -ΕΜΜΕΔΙΑ

Πάντειο πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης -ΤΟΠΑ

Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών -ΚΕΠΕ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου -ΕΑΧ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων-ΕΔΚΑ

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου θα ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες.