Ο Φορέας του Αίνου στα Ιωάννινα

Με εξαιρετική επιτυχία, συμμετείχε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στις εργασίες του Δικτύου Ευρωπαϊκής Χάρτας Βιώσιμου Τουρισμού του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών EUROPARC με θέμα: “Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού: αναζητώντας μία βιώσιμη απάντηση”, που οργάνωσαν το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και η EUROPARC, Ομοσπονδία που εκπροσωπεί προστατευόμενες περιοχές του δικτύου “Natura 2000” σε 40 χώρες. Η συνάντηση διεξήχθη στα Πράμαντα της Π.Ε. Ιωαννίνων από της 9-11 Απριλίου 2019. Στη συνάντηση του δικτύου, τον Φορέα Διαχείρισης εκπροσώπησε, ο Συντονιστής Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης.

Ο κ. Ξανθάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με ανθρώπους της ομοσπονδίας EUROPARC τη δυνατότητα συμμετοχής του Φορέα στο δίκτυο, καθώς και με το προσωπικό του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και με αρκετούς από τους 130 συμμετέχοντες στη Συνάντηση, που έφτασαν στα Πράμαντα από διάφορα μέρη της Ευρώπης, γενικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάδειξη των Εθνικών Πάρκων. Επίσης, αντάλλαξε απόψεις, εμπειρίες, και γνώρισε βέλτιστες πρακτικές από άλλα ευρωπαϊκά πάρκα.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια έκθεσης παρουσίασης των ευρωπαϊκών πάρκων, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διατέθηκε στους συμμετέχοντες πληροφοριακό υλικό για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, στοχεύοντας στην ανάδειξη της περιοχής και στην προσέλκυση συνεργασιών με άλλα πάρκα και ευρωπαϊκούς φορείς. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η αγγλική έκδοση του βιβλίου για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, μοιράστηκαν κάρτες, φυλλάδια και ημερολόγια του Φορέα. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την οικολογική και αισθητική αξία του Εθνικού Δρυμού Αίνου και τις Δράσεις Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/ Ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισής του (π.χ. ξεναγήσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιπατητικά μονοπάτια, ορεινή ποδηλασία κ.ά.).

Βασικός στόχος του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί η προστασία της βιοποικιλότητας της Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών. Ιδιαίτερη μέριμνα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα δοθεί στους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των προστατευόμενων περιοχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, δηλαδή στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τους ανθρώπους του τουρισμού κ.λπ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου επιδιώκει την συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά πάρκα, και ειδικότερα με πάρκα της περιοχής της μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου. Στους τομείς προτεραιότητας για συνεργασία περιλαμβάνονται: η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τρόποι ανάπτυξης του οικοτουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών προστατευόμενων περιοχών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεώργιος Δρακάτος

Δρ. Σεισμολόγος

Διευθυντής Ερευνών του

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

dav
dig
dig\