Ο Φορέας του Εθνικού Δρυμού Αίνου συμμετείχε στην εκστρατεία εθελοντισμού «Let’s do it Greece»

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχε για πρώτη φορά, στην μεγαλύτερη εκστρατεία εθελοντισμού “Let’s do it Greece”.

Με κοινό σύνθημα της εκστρατείας «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε μία μόνο μέρα!» και με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Παλικής στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και στην διάδοση του εθελοντισμού ο Φορέας Διαχείρισης, διοργάνωσε δράση “καθαρισμού της παραλίας του υγροτόπου Λιβαδίου Παλικής” την Τετάρτη 5 Απριλίου.

Ο υγρότοπος Λιβαδίου Παλικής είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη και σημαντική, καθώς φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Ιδιαίτερα οικολογικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν, επίσης, οι περιβάλλουσες πλημμυρισμένες εκτάσεις, οι αμμοθίνες της παραλίας και οι ασβεστολιθικοί βράχοι. Η περιοχή προστατεύεται από την Εθνική Νομοθεσία, καθώς αποτελεί “Καταφύγιο Άγριας Ζωής”.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Εθελοντών του “Let’s do it Greece” και με την υποστήριξη της δράσης από τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, διατέθηκε στους μαθητές κατάλληλος εξοπλισμός με υλικά καθαρισμού (γάντια, σακούλες απορριμμάτων και σακούλες ανακυκλώσιμων), προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η μεταφορά των απορριμμάτων. Στη συνέχεια μοιράστηκαν νερά και αναψυκτικά στα παιδιά.

Οι μαθητές τέλος είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την ορνιθοπανίδα του μεγαλύτερου υγροτοπικού οικοσυστήματος της Κεφαλονιάς, να ενημερωθούν για τα είδη, την μετανάστευση και την βιολογία τους από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και να παρατηρήσουν τα είδη με τη βοήθεια ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης, που αποτελείται από τηλεσκόπια, κιάλια και οδηγούς παρατήρησης πουλιών.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όσους συμμετείχαν στις μέχρι σήμερα εκδηλώσεις του και ανανεώνει το ραντεβού του για ανάλογες δραστηριότητες, που σύντομα θα ακολουθήσουν και για τις οποίες θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Εκ μέρους του Φορέα

Διαχείρισης Εθνικού

Δρυμού Αίνου

Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης

Συντονιστής