Ο Φουντωτός εξαφανίστηκε …από μόνος του!..

⦿ Ο Ιθύνων ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό του ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ από την παρέα του και απάντησε:

– Εγώ τον απέκλεισα; Μόνος του εξαφανίστηκε στα ενδότερα της εξουσίας!

Ιβάν