Πάνοπλη η ομάδα για τη μάχη 2 ημερών

Η ομάδα πάνοπλη για την μάχη των δύο επόμενων ημερών στο Ρίμινι. Από το νήπιο Αλέξανδρο – Ευάγγελο Τιμοθεάτο, γιό του προέδρου μας, τον Ιταλόφωνο Γιώργο Τσινούκα και τον Ανδρέα Ζαπάντη.