Παιδιά και «αποπαίδια»

Φαίνεται πως για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς, υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά», για τους επαγγελματίες του νησιού, ή αλλιώς, «παιδιά και αποπαίδια».

Δεν εξηγείται διαφορετικά, η απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου με αριθμό «ΑΔΑ: 7ΛΖΥΟΠΗΟ-56Σ», που επιτρέπει την κατασκευή πτυσσόμενων τζαμαριών στα καφέ και εστιατόρια στην χερσαία ζώνη του λιμανιού Αργοστολίου, την ώρα που στη Σάμη, στον αντίστοιχο χώρο, οι επαγγελματίες ξηλώνουν τις κατασκευές.

Αλήθεια …άλλος νόμος ισχύει στη Σάμη και άλλος στο Αργοστόλι; Αλλη Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, υπάρχει για τη Σάμη και άλλη για το Αργοστόλι; κρίνοντας από την έως τώρα διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων στο Αργοστόλι και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά, φαίνεται, πως κάτι τέτοιο συμβαίνει!! Να σημειώσουμε πως η απόφαση, πάρθηκε με πλειοψηφία. Μειοψήφισε η Λιμενάρχης Αργοστολίου, η οποία και ενημέρωσε το Δ.Σ. του Ταμείου «ότι με έγγραφο το Λιμεναρχείο έχει εκφέρει τις απόψεις του ότι οι τζαμαρίες αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου».

Περιμένουμε πειστικές απαντήσεις, από το Δημ. Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονάς, για την απόφαση αυτή, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη Σάμη, στον αντίστοιχο χώρο και γιατί δεν έλαβε υπόψη του το έγγραφο του Λιμεναρχείου, σχετικά με τις τζαμαρίες και το κοινόχρηστο χαρακτήρα του συγκεκριμένου χώρου.