Πανήγυρις Ακάθιστου Ύμνου στην Ι. Μονή Σισσίων

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σισσίων ἀνακοινώνει στά Μέλη τῆς τοπικής Ἐκκλησίας ὃτι ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, θά πραγματοποιηθεῖ καί ἐφέτος κατά τό κάτωθι πρόγραμμα:

Παρασκευή 19 Ἀπριλίου 2024

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ὣρα 08:00 π.μ.

Ὂρθρος (Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου).Ἒναρξις ὣρα 8:00 μ.μ..

Σάββατο 20 Ἀπριλίου 2024

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ἒναρξις ὣρα 8:30 π.μ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά παρατεθεῖ τράπεζα εἰς τήν Ἱερά Μονή.

Τό ἀπόγευμα ὣρα 06:30 μ.μ. Μ. Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κτητορικοῦ Μνημοσύνου (Κτητόρων, Ἡγουμένων, τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς, Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν).

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ