Παναγής Βανδώρος: Οι Κεφαλλονίτες και οι Ιθακήσιοι πρέπει να γνωρίζουν

Από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α., θεωρώ ότι έχω την διοικητική, ηθική και πολιτική υποχρέωση να ενημερώσω τόσο τους Δημάρχους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης όσο και την τοπική κοινωνία των τεσσάρων Δήμων, για τις οικονομικές συνέπειες που θα προκύψουν από την επιβάρυνση που η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποκοπεί από τα έσοδα της διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Υ.:

1. Αποκομιδή Απορριμμάτων

Α). Δήμος Αργοστολίου: για την αποκομιδή σήμερα πληρώνει 884.000,00 €, με το νέο καθεστώς θα πληρώνει: 1.491,500,00 €

Β). Δήμος Ληξουρίου: για την αποκομιδή σήμερα πληρώνει 230.000,00€, με το νέο καθεστώς θα πληρώνει 342.940,00 €

Γ). Δήμος Σάμης: για την αποκομιδή σήμερα πληρώνει 313.000,00 € με το νέο καθεστώς θα πληρώνει 401.940,00 €

2. Εναπόθεση στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κεφαλονιάς

Αφορά τους Δήμους Αργοστολίου. Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης.

Σε περίπτωση υλοποίησης του σχεδιασμού του άρθρου 93 η νέα τιμολογιακή πολιτική του νέου φορέα θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Φορέα στην οποία η Κεφαλονιά θα είναι μειοψηφία, οπότε θα χαθεί από το νησί μας ο πολιτικός έλεγχος των χρεώσεων που μέχρι σήμερα είναι χαμηλός, ακριβώς λόγω της ευαισθησίας προς την τοπική κοινωνία. Για τις όποιες αρνητικές εξελίξεις στην τσέπη του κεφαλλονίτη και του Ιθακήσιου δεν θα έχουν καμία ευθύνη οι κεφαλλονίτες και ιθακήσιοι αιρετοί, αλλά αυτή θα αναλογεί εξ ολοκλήρου στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων που επιλέγει να ταυτιστεί με τον νέο φορέα που δρομολογείται.

Όσον αφορά, την πρόταση περί παραχώρησης και συλλογής των απορριμμάτων στους Δήμους των νησιών μας ευχαριστούμε για την γενναιοδωρία αλλά είμαστε σίγουροι ότι και σε αυτό το «ταπεινό» τομέα τα «μεγάλα μυαλά» θα τα καταφέρουν εξίσου καλά όπως και στο σύνθετο τομέα της οικονομικής διαχείρισης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ

 Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΒΑΝΔΩΡΟΣ

  • Απάντηση Παναγή Βανδώρου διευθύνοντος συμβούλου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην δήλωση της περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Σήμερα διάβασα την δήλωση που έκανε η κα Κράτσα Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με τίτλο: «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» η οποία αναφέρεται: στη διατήρηση της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως σχήμα στο νέο φορέα που προτείνει η Κυβέρνηση για τα Ιόνια Νησιά. Μας βρίσκει αντίθετους, γιατί αυτό έχει σαν συνέπεια, η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. να έχει μόνο την αποκομιδή των απορριμμάτων και όχι την γενικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή για να είναι βιώσιμο το σχήμα που προτείνει η κα Κράτσα, θα πρέπει να γίνει αύξηση 50% των τελών με συνέπεια σε όλο αυτό την επιβάρυνση στους δημότες της Κεφαλονιάς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ

 Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΒΑΝΔΩΡΟΣ