Παναγής Καππάτος: Νέες διατάξεις για τη δικαιοσύνη:

Π. Καππάτος

Συμμετείχα με ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

 

Αυτό το σημαντικό νομοσχέδιο φέρνει αναγκαίες αλλαγές που στοχεύουν στη βελτίωση και επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας έχουν πρόσβαση σε μια δικαιοσύνη που είναι γρήγορη, αμερόληπτη και αποτελεσματική.

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο σύστημα προδικασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι υποθέσεις θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες πριν φτάσουν στο ακροατήριο. Αυτό θα μειώσει τις καθυστερήσεις και θα επιτρέψει την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων. Επιπλέον, μεταφέρει ορισμένες κατηγορίες διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, αποσυμφορώντας έτσι το Συμβούλιο και επιτρέποντάς του να ασχοληθεί με τις πιο σύνθετες υποθέσεις.

 

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η ενίσχυση του θεσμού της πιλοτικής δίκης, αποφεύγοντας τις μαζικές παρεμβάσεις και επιτρέποντας στους διαδίκους να υποβάλουν υπόμνημα αντί για παρέμβαση. Αυτό θα διευκολύνει την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική έκδοση αποφάσεων.

 

Επίσης, ενισχύεται η στελέχωση και η λειτουργία των Διοικητικών Πρωτοδικείων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των δικαστηρίων, επιτρέποντας την ευελιξία και την ταχύτητα στην κάλυψη των αναγκών στέγασης.

 

Στην ομιλία μου, τόνισα ότι η αμεροληψία και η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας μας. Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης έχουν σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία μας, επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

 

Οι αλλαγές αυτές είναι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Οι υποθέσεις θα εκδικάζονται γρηγορότερα, οι αποφάσεις θα είναι πιο ακριβείς και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα ενισχυθεί.

 

Τέλος, υπογράμμισα ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φιλελεύθερων αξιών και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προωθώντας τη σύγκλιση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δικαιοσύνης και διαφάνειας.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την τοποθέτησή μου στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://shorturl.at/utFRc

 

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης