Παντελής Αμούργης: Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και άμεσα!

Παντελής Αμούργης

Ο δικηγόρος Παντελής Αμούργης επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Συνείδηση» Δήμου Σάμης έστειλε την ακόλουθη ανοιχτή επιστολή στο δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο:

«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Αργοστολίου,

Ως ήδη γνωρίζετε, βάσει των νόμων 4600/2019 και 4623/2019, τα έσοδα από την περιουσία κάθε ενός εκ των συνιστώμενων δήμων που πραγματοποιούνται από την 01.09.2019 και εξής ανήκουν στον ίδιο (νεοσυσταθέντα δήμο και ήδη Δήμο Σάμης).

Όσο, δε, αφορά τις ενεργές συμβάσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί ακριβώς η ομαλή συνέχεια των συμβάσεων που παραμένουν σε ισχύ, ο νομοθέτης έχει προβλέψει (παρ. 9 του αρ. 18 του ν. 4623/2019) ότι ο δήμος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος είναι ο καθολικός διάδοχος αυτού, προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις ενεργές συμβάσεις και να εισπράττει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Κατ’ επιταγή, όμως, του νόμου, οφείλουν  να υπογραφούν άμεσα προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτέλεσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκόμενων δήμων (δηλαδή εδώ μεταξύ Αργοστολίου και Σάμης), ώστε να προχωρήσει σύννομα ο έλεγχος υπό την εποπτεία του νεοσυσταθέντος Δήμου. Όταν, δε, αναφέρουμε «άμεσα», εννοούμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο νομοθέτης επέλεξε μέσω των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και να ομαλοποιήσει με αυτό τον τρόπο τη νέα αυτοδιοικητική κατάσταση συνδράμοντας τις νέες δημοτικές αρχές των νεοσυσταθέντων δήμων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Παρ’ όλες, όμως, τις συζητήσεις που έχουν μέχρι σήμερα διεξαχθεί με την δημοτική αρχή του Δήμου Σάμης, παρατηρείται μία αδικαιολόγητη κωλυσιεργία, όταν μάλιστα η έδρα του Δήμου σας αποτελεί και έδρα του προηγούμενου ενιαίου δήμου, έχοντας πλήρη διάρθρωση, ολοκληρωμένη δομή και ικανή στελέχωση.

Με την παρούσα επιστολή ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας όσον αφορά την καθυστέρηση υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων που θα ρυθμίζουν την νομική κατάσταση διαχείρισης των τρεχουσών ενεργών συμβάσεων, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά την εκμετάλλευση σημαντικών αξιοθέατων του Δήμου Σάμης, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται (λιμνοσπήλαια Μελισσάνης, Δρογκαράτης κ.λπ). Υπενθυμίζουμε, εξάλλου, ότι η υπογραφή των προαναφερόμενων προγραμματικών συμβάσεων θα πρέπει να συζητηθεί και αποφασιστεί από αμφότερα τα δημοτικά συμβούλια των δύο δήμων.

Ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ εμμένουμε σταθεροί στις απόψεις που εκφράσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή της εκλογής μας. Τα πάντα πρέπει να αποδίδονται σωστά. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, με άλλα λόγια. Αν η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ενός ανεξάρτητου Δήμου, όπως είναι πλέον η Σάμη, δεν διευθετηθεί άμεσα, αν δεν δηλωθεί πρόθεση συνεργασίας από τον καθολικό διάδοχο και εφαρμογή αυτής από το Αργοστόλι, τότε ο οποιοσδήποτε σκοπός που υπηρετούν οι νομοθετικές διατάξεις μένει ανενεργός, ο νόμος παραμένει ανεφάρμοστος, η πολιτική βούληση αδρανής και το δημόσιο συμφέρον σε αναστολή. Είμαστε σίγουροι ότι δεν επιθυμείτε τίποτε από τα παραπάνω».

Θεόφιλος Μιχαλάτος
Παντελής Αμούργης