Παράδοση ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Δ. Ληξουρίου

Ξεκίνησε χθες η παράδοση στους προέδρους των Κοινοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εκτυπωτών που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ληξουρίου για όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

Η προμήθεια γίνεται για να διευκολύνει το έργο των προέδρων αλλά και να δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και άλλες ανάγκες όπως (ανακοινώσεις, επιστολές, Αγροτικοί ιατροί κτλ).

Ήταν ένα πάγιο αίτημα των προέδρων των Κοινοτήτων που με την ολοκλήρωσή του διευκολύνεται η δουλειά τους και ταυτόχρονα ενισχύεται η λειτουργικότητα των Κοινοτήτων μας.

(Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ληξουρίου)